Stalni magnetski fiksatori NeomicroMagnetski fiksator je neprocjenljivo pomagalo pri brušenju malih i tankih dijelova. Njegova izvedba omogućava uporabu rashladne tekućine ili potapanje u dielektričnu tekućinu i istovremeno je garancija dugog životnog vijeka. Površina za fiksiranje obradaka čini unikatnu koherentnu cjelinu. Fiksator je vrlo nizak i moguće ga je smjestiti također i na drugom magnetskom fiksatoru. Visina čelične baze je zato takva da u tom slučaju ne bi dolazilo do uzajamnog utjecanja.

On-line prodaja manipulacijskih pomagala

U našem e-shopu ćete si odabrati iz bogate ponud

KUPITI MAGNETSKI FIKSATORI