Ručni gaussmetar (teslametr) MAGSYS - novina u našoj ponudi

Ručni gausmetar / teslametar MAGSYSRučni gaussmetar MAGSYS, uključujući i transferzalne sonde debljine 1,35 mm. Gaussmetar omogućava mjerenje magnetske indukcije i intenziteta magnetskog polja. Ovaj ručni gaussmetar je vrlo jednostavan za rukovanje, ima grafički displej i obim merenja je do 4,5 Tesla. I sve to uz visoku točnost merenja. Magnetsku indukciju je moguće mjeriti u jedinicama Tesla i Gauss, a intenzitet magnetnog polja u Amper/metar.

Proizvod se isporučuje u malom koferu sa sondom, akumulatorima, punjačem, USB kabelom i software. Priloženi USB kabal omogućava punjenje i komunikaciju sa PC (memorisanje izmjerenih vrednosti).

Opseg mjerenja || rezolucija

T(esla) G(auss), Oe(rsted) A(mpér)/m(etr)
4,5 T || 1 mT 45 kG, kOe || 10 G, Oe 3800 kA/m || 1 kA/m
1 T || 100 µT 10 kG, kOe || 1 G, Oe 1000 kA/m || 100 A/m
100 mT || 10 µT 1 kG, kOe || 100 mG, mOe 100 kA/m || 10 A/m
10 mT || 1 µT 100 G, Oe || 10 mG, mOe 10 kA/m || 1 A/m

Svojstva gaussmetra

 • Promjeri sonde: cca. 3,5 x 1,35 x 46 mm3 (sastavni dio pakiranja)
 • Promjer Halove sonde: Ø 0,15 mm
 • Duljina kabela prema sondi: 1,5 m
 • Displej: LCD
 • Radna temperatura: -10°C .. +40°C
 • Veličine gaussmetra: cca. 145 x 80 x 40 mm
 • Masa gaussmetra: cca. 250 g (skupa sa baterijom, bez sonde)
 • Priključak: USB; uključujući i software za jednostavno pohranjivanje podataka u PC
 • Točnost:  ±0.5 % do 1,5 T a ±1 % od 1,5 T; Peak (najveća izmjerena vrijednost) ±2 %

Sadržaj pakiranja

 • Gaussmetar
 • Transverzalna sonda N tl. 1,35 mm
 • Punjač 100..240 V(AC); 50/60 Hz; 0,3 Amax
 • USB kabal (može se koristiti i za punjenje)
 • Baterija za punjenje (akumulatori) 2 x AA 1,2 V NiMH

Fleksibilna transferzalna sonda S debljine 0,75 mm

 • Fleksibilna transferzalna sonda S debljine 0,75 mmSonda za ručni gaussmetar MAGSYS
 • Debljina sonde 0,75 mm
 • Veličina sonde cca: 3,5 x 0,75 x 46 mm
 • Promjer Halove sonde Ø 0,15 mm
 • Duljina kabela prema sondi: 1,5 m

On-line prodaja uređaja za mjerenje

U našem e-shopu ćete sigurno moći napravit pravi izbor

KUPITE SI GAUSSMETAR U E-SHOPU