+421 918 182 189
pon - pet: 8:00-16:00
magsy@magsy.sk
odgovorit ćemo u roku od 48 sati
Pošaljite upit

Produkti

MENU

Zaštita osobnih podataka

Poštovani klijenti i poslovni partneri,

Ovaj dokument sadrži osnovne informacije o tome kako obrađujemo vaše osobne podatke.

S obzirom na novu legislativu Europske unije, ovaj tekst je pripremljen sukladno Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obrađivanjem osobnih podataka, o slobodnom prometu ovih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 / EZ (GDPR).

Radi veće preglednosti tekst je obrađen u formi pitanja i odgovora.

Informacije ćete pronaći u sljedećem redoslijedu:

 1. Tko je administrator osobnih podataka?
 2. Za koju svrhu nam trebaju osobni podaci?
 3. Koje su pravne osnove za obradu osobnih podataka?
 4. Kako su prikupljeni osobni podaci?
 5. Koje kategorije osobnih podataka se obrađuju?
 6. Koja je pravna osnova za obradu osobnih podataka?
 7. Hoćemo li ćemo osobne podatke predati nekome drugome?
 8. Hoćemo li ćemo osobne podatke predati nekoj trećoj zemi ili međunarodnoj organizaciji?
 9. Koliko dugo ćemo zadržati prikupljene osobne podatke?
 10. Koja su vaša prava u vezi sa obradom osobnih podataka i kako ih možete iskoristiti?
 11. Hoće li će se osobni podaci automatski ocjenjivati

Predstavljamo vam osnovne informacije koje smo kao administrator osobnih podataka obavezni pružiti.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s obradom osobnih podataka slobodno nas kontaktirajte.

1 Tko je administrator osobnih podataka?

Administrator je osoba koja sama ili skupa sa drugima određuje svrhe prikupljanja i odlučuje o tome na kako će osobni podaci biti obrađeni.

Administrator osobnih podataka je tvrtka:

MAGSY SK, s.r.o., ulica 1. mája 882/46 - areál Makyta, 020 25 Púchov, Slovačka

Administratora je moguće kontaktirati putem e-mail adrese: info@magsy.sk

2 Za koju svrhu nam trebaju osobni podaci?

Administrator obrađuje osobne podatke za:

 • osiguranje zaključivanja i sledbenog ispunjenja ugovorne obaveze između administratora i vas (član 6 stav 1 točka b) GDPR). Na temelju takvog odnosa proistječu druge zakonske obaveze i administrator tako mora obrađivati osobne podatke i u tu svrhu (član 6 stav 1 točka c) GDPR);
 • zaštitu svojih legitimnih interesa (član 6 stav 1 točka f) GDPR) koje prije svega predstavljaju marketinške svhe. Kako bi administrator mogao što bolje prilagoditi poslovna priopćenja i ponudu svojih proizvoda i usluga vašim potrebama, u tu svrhu je neophodno pribaviti vašu nedvosmislenu suglasnost (član 6 stav 1 točka a) GDPR).

Pružanje osobnih podataka administratoru je općta zakonska i ugovorna obaveza. U vezi sa pružanjem osobnih podataka u marketinške svrhe, što ne predstavlja ispunjenje ugovorne i zakonske obaveze administratora, od vas se zahtjeva suglasnost. Ako administratoru ne date suglasnost za obradu osobnih podataka u marketinške svrhe, to ne znači da bi vam administrator odbio pružiti svoj proizvod ili uslugu na temelju ugovora.

3 Koje su pravne osnove za obradu osobnih podataka?

 • Izvršenje ugovora: izrada ponude, isporuka robe, pružanje garancije za robu i rješavanje reklamacije
 • Zakonska obaveza: arhiviranje knjigovodstvenih dokumenata, pružanje garancije za robu i rješavanje reklamacije
 • Opravdani interes: osiguranje servisa, marketing, zaštita  poduzetništva i imovine.
 • Suglasnost: informiranje o novinama, akcijama popusta i slično.

4 Kako su prikupljeni osobni podaci?

Administrator je osobne podatke dobio izravno od vas i to osobito na temelju popunjenih obrazaca, uzajamne komunikacije ili na temelju zaključenih ugovora. Osim toga osobni podaci mogu poticati također i od javno dostupnih izvora, registra i evidencija, primjerice na temelju privrednih registara, registra dužnika, profesionalnih registra i slično. Dalje je administrator mogao dobiti osobne podatke od trećih strana koje su ovlaštene za pristup i obradu vaših osobnih podataka,a sa kojima surađujete, kao i na temelju podataka sa interneta koje ste sami objavili.

5 Koje kategorije osobnih podataka se obrađuju?

Kako bi se osiguralo Vaše zadovoljstvo temeljem ispravnog ispunjenja obveza, temeljem ispravnog ispunjenja zakonskih obveza, temeljem pružanja personalizirane ponude roba i usluga administratora kao i za druge gore navedene svrhe, administrator obrađuje sljedeće kategorije osobnih podataka:

  <li">osnovni identifikacijski podaci - ime, prezime, poštanska adresa; <li">kontakt podaci - telefonski broj i e-mail adresa; <li">web stranica iz koje je posjetitelj posjetio MAGSY web stranicu; <li">IP adresa; <li">datum pristupa i vrijeme pristupa;

 • moguće upite posjetitelja;
 • informacije o pregledniku i operativnom sustavu posjetitelja web stranice.

6 Koja je pravna osnova za obradu osobnih podataka?

Zakonitost obrade se temelji članku 6 stav 1 GDPR, na temeljuu kog je obrada podataka zakonita ako je potrebna za ispunjenje pravne obaveze administratora, za zaštitu legalnih interesa administratora ili ako se obrada osobnih podataka obavlja na temelju suglasnosti koju ste nam dali.

7 Hoćemo li ćemo osobne podatke predati nekome drugome?

Vašim ličnim podacima imaju pristup naši zaposlenici kao i zaposlenici matične tvrtke (MAGSY, s.r.o., Jateční 523, 760 01 Zlín, Češka Republika).

Dalje su to ove tvrtke sa kojima surađujemo:

 • vanjski knjigovodstveni servis;
 • nadležni prijevoznik;
 • administratori IT sustava.

Sa svim ovim suradnicima i tvrtkama imamo zaključen ugovor, koji ih obavezuje postupati sa predatim osobnim podacima onako kako to propisuje uredba GDPR.

Osobne podatke moramo u okviru ispunjenja svojih zakonskih obaveza pružiti organima državne uprave, na primer poreznom upravniku, sudovima, organima koji su aktivni u kaznenom postupku ili organima koji vrše nadroz nad tržištem kapitala.

8 Hoćemo li ćemo osobne podatke predati nekoj trećoj zemi ili međunarodnoj organizaciji?

Osobne podatke nećemo predavati zemlji izvan Europske unije ili izvan Europskog gospodarskog prostora.

9 Koliko dugo ćemo zadržati prikupljene osobne podatke?

Osobne podatke ćemo čuvati samo tijekom razoblja koje je potrebno za svrhu njihove obrade. Poslije istjeka tog razdoblja napravićemo da podaci postanu anonimni ili da isti da budu sigurno i bespovratno uklonjeni kako ne bi moglo doći do njihove zlouporabe.

10 Koja su vaša prava u vezi sa obradom osobnih podataka i kako ih možete iskoristiti?

Cilj administratora je da se obrada vaših podataka obavlja uredno i prije svega na siguran način. Vama se garantiraju prava navedena u ovom članu i koja možete iskoristiti kod administratora.

Svoja prava možete iskoristiti u formi pismenog zahtjeva upućenog ili na e-mail ili na adresu koja je navedena u stavu 1.

Sva priopčenja i sve iskaze u vezi sa iskorištenim pravima administrator pruža besplatno. Ako bi zahtjev bio očigledno neosnovan ili neprimjeren, a naročito zbog toga ako bi se ponavljao, administrator je ovlašten obračunati primjernu nadoknadu koja bi uzimala u obzir administrativne troškove u vezi s pružanjem zahtjevanih informacija. U slučaju ponovnog korištenja zahtjeva za pružanje kopija obrađenih podataka administrator zadržava pravo obračunati primjerenu nadoknadu za administrativne troškove.

Priopćenja i eventualne informacije o usvojenim mjerama će vam administrator pružiti što prije je to moguće, a najkasnije u roku od mjesec dana. Administrator je ovlašten ovaj rok u slučaju potrebe, a s obzirom na složenost i broj zahteva produžiti za dva mjeseca. Administrator će vas informirati o eventualnom produljenju roka zajedno sa navođenjem razloga za to.

10.1 Pravo na informacije o obradi vaših podataka

Ovlašteni ste od administratora zahtjevati informacije o tome da li su osobni podaci obrađivani ili ne. Ako su osobni podaci obrađivani ovlašteni ste od administratora zahtjevati osobito informacije o identitetu i kontakt podatke administratora, njegovom zamjeniku i eventualno o osobi ovlaštenoj za zaštitu osobnih podataka, o ciljevima obrađivanja, o kategorijama dotičnih ličnih podataka, o primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka, o ovlaštenim administratorima, o listi vaših prava, o mogućnosti da se obratite Uredu za zaštitu osobnih podataka, o izvoru obrađivanih podataka kao i o automatiziranom usvajanju odluka i profiliranju.

Ako administrator namjerava vaše lične podatke dalje obrađivati za drugu svrhu od one za koju su bili pribavljeni, pružiće vam već pre navedene obrade informacije o toj drugoj svrsi kao i druge odgovarajuće informacije.

Informacije koje su vama pružene u okviru uporabe ovog prava sadržane su u ovome tekstu. To vas ne sprečava iste ponovo zatražiti.

10.2 Pravo na pristup osobnim podacima

Ovlašteni ste od administratora zahtjevati informacije da li su vaši osobni podaci obrađivani ili ne, a ako jesu imate pravo na informacije o svrhama obrađivanja, kategorijama dotičnih osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja, vrijeme čuvanja osobnih podataka, informacije o vašim pravima (pravo zahtjevati od administratora ispravak ili brisanje, ograničenje obrade, ulaganje prigovora protiv ove obrade), o pravu podnošenja žalbe Uredu za zaštitu osobnih podataka, informacije o izvoru osobnih podataka, informacije o tome da li dolazi do automatiziranog odlučivanja i profiliranja i informacije koje se odnose na korišteni postupak kao i značaja i mogućih posljedica takve obrade za po vas, informacije i garancije u slučaju predaje osobnih podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji. Ovlašteni ste zahtjevati pružanje kopija obrađivanih osobnih podataka. Pravo na prikupljanje ovih kopija ne smije se negativno odraziti na prava i slobode drugih osoba.

10.3 Pravo na ispravak

Ako je sa vaše strane došlo do promjene boravišta, telefonskog broja ili druge činjenice koja se može smatrati osobnim podatkom, ovlašteni ste od administratora zahtjevati ispravak obrađivanih osobnih podataka. Osim toga ovlašteni ste zatražiti dopunu nepotpunih osobnih podataka i to pružanjem dodatne izjave.

10.4 Pravo na briisanje (pravo na zaborav)

U određenim slučajevima ovlašteni ste zahtjevati da administrator izbriše vaše osobne podatke. U takve slučajeve spada primjerice činjenica da obrađivani podaci nisu za gore navedene svrhe dalje neophodni. Administrator osobne podatke automatski briše nakon istjeka razdoblja kada su isti neophodni, ali možete mu se sa svojim zahtjevom obratiti bilo kada. Vaš zahtjev u tom slučaju podliježe individualnom razmatranju (i pored vašeg prava na brisanje administrator može imati obavezu ili legitimni interes sačuvati vaše osobne podatke), a o ishodu vašeg zahtjeva bit ćete detaljno informirani.

10.5 Pravo na ograničenje obrade

Administrator obrađuje vaše osobne podatke samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno. Ako vam se čini da administrator, na primjer, premašuje gore navedene svrhe za koje se obrađuju osobni podaci, možete podnijeti zahtjev da se vaši osobni podaci eksplicitno obrade za najneophodniju pravnu osnovu ili da su osobni podaci blokirani. U tom slučaju Vaš zahtjev podliježe individualnoj obradi, a detaljno ćete biti obaviješteni o rješavanju vašeg zahtjeva.

10.6 Pravo na prijenos podataka

Ako želite da administrator vaše osobne podatke dostavi drugom administratoru ili drugoj tvrtki, administrator će predati vaše osobne podatke u odgovarajućem formatu subjektu koji ste odabrali, osim ako ga u tome onemogućavaju pravne ili druge značajne prepreke.

10.7 Pravo na ulaganje prigovora i automatizirano individualno donošenje odluka

<p">Ako biste došli do toga ili vam se samo učini da administrator obavlja obradu osobnih podataka u suprotnosti sa zaštitom vašeg privatnog i osobnogprivatnog života ili su u suprotnosti s pravnim propisima (pod pretpostavkom da se osobni podaci obrađuju od strane administratora na temelju javnog ili legitimnog interesa ili su isti obrađivani u svrhu izravnog marketinga, uključujući profiliranje, u statističke svrhe ili svrhe znanstvenog ili povijesnog značaja), možete se obratiti administratoru i zatražiti objašnjenje ili uklanjanje nastalog netočnog statusa.

Osim toga, možete uložiti prigovor i izravno protiv automatiziranog odlučivanja i profiliranja.

10.8 Pravo na podnošenje žalbe Uredu za zaštitu osobnih podataka

U bilo kojem trenutku tijekom obrade osobnih podataka možete podnijeti prijedlog ili podnijeti žalbu nadležnom nadzornom tijelu.

10.9 Pravo na povlačenje suglasnosti

Imate pravo povući suglasnost za obradu osobnih podataka u bilo kojem trenutku. To možete učiniti u formi pisanog zahtjeva adresiranog na e-mail ili poštansku adresu navedenu u stavku 1.

11 Hoće li će se osobni podaci automatski ocjenjivati?

Osobni podaci se ne procjenjuju automatski niti se koriste za profiliranje ili za automatsko odlučivanje u području administratorskih marketinških aktivnosti.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram