Bavimo se predlaganjem, konstrukcijom i izgradnjom linija za separaciju. Prema potrebi kupca predlažemo separacijsku liniju po Vašim mjerama tako da ispunjava sve zahtjeve.

Uvijek ovisi od konkretne aplikacije, vrste i količine materijala koji je potrebno separisati kao i od mnogih daljnjih faktora.

Svakom kupcu izlazimo maksimalno u susret. Proizvodimo po mjeri prema Vašim potrebama ZAHTJEVAJTE PISMENIM PUTEM PONUDU ZA SEPARATOR

Ovaj proizvod razvija i proizvodi naša tvrtka. Montiranje i servis izvode naši stručno osposobljeni tehnčari.

Pojedini dijelovi separacijske linije mogu činiti:

Usredotočeni smo na proizvodnju separacijskih linija za odvajanje magnetskih i nemagnetskih metala od drugih materijala (nemetala).

Ilustracijski model separacijske linije

Třídící (separační) linka

Legenda:

  1. pokretna traka
  2. detektor metala
  3. drobilica
  4. pokretna traka
  5. magnet iznad pokretne trake - samočisteći
  6. magnetski valjak
  7. magnetski separator nemagnetskih metala
  8. pokretna traka
  9. drobilica